"Zawsze najlepiej poukładane słowa"

Biuro tłumaczeń

Biuro tłumaczeń

Wyszukaj w serwisie

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Wi­ta­my Pań­stwa w ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym Biura Tłumaczeń ESLANG

Ofe­ru­je­my kom­plek­so­wą ob­sługę klientów biznesowych i indywidualnych w za­kre­sie tłu­ma­czeń przy­się­głych, spe­cja­li­stycz­nych, ust­nych oraz pi­sem­nych zwy­kłych. Posiadamy 15 letnie doświadczenie w tłumaczeniach pisemnych, ustnych i specjalistycznych. Po­wie­rzo­ne nam dokumenty są ob­ję­te klauzulą bez­względ­nej po­uf­no­ści. Na­szym klien­tom za­pew­nia­my nie tylko najwyższą ja­kość tłu­ma­czeń z za­cho­wa­niem krót­kich ter­mi­nów oraz kon­ku­ren­cyj­nych cen, ale również zapewniamy im indywidualną obsługę . Organizujemy również pobyty dla osób z zagranicy na terenie Polski.

Za­pra­sza­my do współ­pra­cy!

Biuro Tłumaczeń ESLANG
tel.: +48 (61) 8322-443
mobile: +48 512 545 525
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zamówienie

Złóż zamówienie przez naszą stronę internetową. Wystarczy wypełnić prosty formularz aby przesłać nam tekst do tłumaczenia.
Zapraszamy

Oferta

Tłumaczenia: konsekutywne, konferencyjne, symultaniczne, przysięgłe, pisemne, zwykłe, ekspresowe, specjalistyczne.
Obsługa pobytu obcokrajowców na terenie Polski
Zobacz naszą pełną ofertę.